Mortellaro

De ziekte van Mortellaro (italiaanse stinkpoot) is een besmettelijke klauwaandoening die de laatste jaren een vast gegeven is geworden in de intensieve melkveehouderij. Ze kenmerkt zich door een ontsteking van de huid daar waar de huid overgaat in het hoorn. De ontstoken plek is rood en aardbei-achtig, vaak staan de haren overeind rondom de Mortellaro plekken.
Meest voorkomende plaatsen zijn de kootholte en de tussenklauwhuid. Een erg vervelende, moeilijk te genezen plaats is voor op de klauw boven de kroonrand. Indien de kroonrand hier beschadigt wordt kan dit een langdurige, moeilijk te genezen kreupelheid tot gevolg hebben. Ook kan Mortellaro bij een zoolzweer of witte lijn ontsteking optreden en de genezing daarvan ernstig bemoeilijken.
Vooral eerste kalfskoeien zijn erg gevoelig voor deze ziekte en zijn vaak acuut kreupel, oudere koeien lijken wel een zekere resistentie op te bouwen; ze hebben vaak wel Mortellaro maar zijn er veel minder kreupel van. Ook bij jongvee kan de ziekte flink toeslaan.

Zieke dieren steunen vaak lichtjes op de punt van de teen om de pijnlijke plekken te mijden. De veroorzaker van Mortellaro is nog onbekend, wel is bekend dat Treponema bacteriën die in de mest voorkomen een belangrijke rol spelen.

Individuele gevallen kan men behandelen door de betreffende plekken voorzichtig met papier schoon te maken, zonder dat de wond gaat bloeden, waarna de plek met antibioticaspray bespoten wordt. Laat de spray opdrogen en herhaal dit.
Ook werkt een behandeling met hoofgel erg goed; maak de wond weer voorzichtig schoon, smeer de wond in met hoofgel en pak ze vervolgens in met watten en zelfklevend verband.

Koppelbehandeling meestal door middel van formaline en of kopersulfaat voetbaden. Formaline voetbaden van 5% formaline eens per week geven meestal een verbetering van zowel stinkpoot als mortellaro problemen (zie verder Voetbaden).

(Cattle Lameness and Hoofcare R.Blowey)