Zijaanzicht


Bal
Groeiringen
Kootholte
Kroonrand
Wand

Achteraanzicht


Bal
Klauwtje
Kootholte

Vooraanzicht


Tussenklauwspleet
Zoomhoorn

Onderaanzicht


Draagrand
Tussenklauwhuid
Witte lijnen
Zool
Zoolbal

Zijaanzicht intern

Lederhuid
Bal
Zoolbal
Wand
Klauwbeen
Klauwgewricht
Zoomhoorn
Kroonbeen
Kroongewricht
Kootbeen
Bindweefsel
Kootgewricht
Pijpbeen
Trekpees
Zool
Witte lijn
Oppervlakkige buigpees
Diepe buigpees
Peesschede
Vetkussen
Bijklauwtje
Straalbeen
Slijmbeurs